• Darmowa dostawa od 800zł
 • 14 dni na zwrot

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

 Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48.504 088 383 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@intterno.com

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wady (rękojmia za wady).
 2. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację jednakże odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu ogranicza się do uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 
 3. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona. 
 4. Reklamacje mogą być składane: 
 1. pisemnie – na adres: ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa; z załączeniem Formularza zwrotu dostępnego poniżej.
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sklep@intterno.com.  z załączeniem Formularza zwrotu dostępnego poniżej.
 1. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres: ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa  wraz z opisem reklamacji zawierającym nazwę produktu, opis wady, datę stwierdzenia wady oraz dane kontaktowe Klienta. W przypadku Klienta będącego Konsumentem reklamacja powinna dodatkowo zawierać żądanie Klienta.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. 

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu. 
 2. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 
 1. pisemnie – na adres: Intterno  ul.Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa; 
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sklep@intterno.com; 
 3. pisemnie – na adres:ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa, w przypadku w którym Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odsyła równocześnie również produkt.
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Sprzedawca dodatkowo udostępnia wzór o którym mowa w zdaniu poprzednim na stronie internetowej sklepu. 
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie). 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na wskazane przez Konsumenta konto niezwłocznie po otrzymaniu formularza zwrotu i produktów jednak nie później niż 14dni. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: wskazany w kontaktach.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

FORMULARZ ZWROTU:

Jest w załączniku maila potwierdzającego zamówienie.

Ewentualnie możesz pobrać formularz poniżej :

http://bit.ly/Intterno-zwroty-reklamacje

Adres do zwrotu:

Intterno 

ul. Jagiellońska 58/127, 03-468 Warszawa

UWAGA:  Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem oraz pocztą polską 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl